Skip to main content

SmartValve – energeticky sebestačný a inovatívny

Vďaka elektronickému ventilu vykurovacieho telesa SmartValve patria výmena batérií a pokladanie káblov do minulosti. Sám vyrába elektrickú energiu, ktorú potrebuje na vlastnú prevádzku, a vďaka tomu funguje bez batérií a prívodu prúdu. Vďaka tomu sa údržba stáva nadbytočnou. Ako riadiacu centrálu je možné použiť smartfón, komunikácia sa pritom uskutočňuje štandardne prostredníctvom EnOcean, možné sú však aj iné protokoly. Prestavba na energeticky sebestačný ventil vykurovacieho telesa je hračka.

SmartValve Design

Technológia, ktorá sa za tým skrýva

Pomocou termoelektrického generátora sa z teplotného rozdielu medzi kúrením a vzduchom v priestore vyrába elektrické napätie. Rozdiel teploty prítoku viac ako 30 stupňov vo vykurovacom telese a teploty v priestore 20 stupňov bohate postačuje na to, aby mohol generátor vytvoriť dostatočné napájanie energiou. Tento proces sa nazýva Energy Harvesting. Energia sa akumuluje v zásobníku, aby bolo možné permanentne napájať systém prúdom.

Oblasti použitia

SmartValve je vhodný tak na integráciu do vašej inteligentnej domácnosti ako aj na použitie vo veľkých účelových stavbách alebo v hoteliérstve. Jednoduchá inštalácia a bezdrôtové začlenenie do automatizácie budovy umožňujú reguláciu kúrenia založenú na potrebe. vďaka tomu je možné nielen ušetriť náklady na vykurovanie, ale aj vďaka bezúdržbovej prevádzke odpadajú všetky ďalšie aplikácie. Vďaka tomu predstavuje SmartValve efektívnu a silnú podporu vo všetkých častiach budov.

SmartValve Logo
Radiator with SmartValve

Výhody

Okrem úspory nákladov na vykurovanie, jednoduchej inštalácie a bezdrôtového ovládania boduje SmartValve aj vďaka flexibilnej regulácii jednotlivých miestností, bezúdržbovému používaniu, ochrane pred mrazom, ako aj eliminácii potreby výmeny batérií. Priami dodávatelia profitujú z technologického náskoku High-Tech prístroja pre svojich zákazníkov, ktorý je možné bez problémov integrovať do existujúcich systémov. Individuálnu konštrukciu telesa je možné jednoducho prispôsobiť vašej Corporate Identity.

Vaša kontaktná osoba

Michael Wigant 

MinebeaMitsumi
Technology Center
Europe GmbH

Phone: +49 7721 997-134