Skip to main content

Inovátor v informačných technológiách

portfólia produktov s množstvo komponentov


Život bez počítača, smartfónu alebo tabletu si dnes už nedokáže nikto predstaviť. Informačné technológie sú podstatnou súčasťou našej modernej spoločnosti. Udržiavajú v chode globálnu ekonomiku a manažment dát sa medzičasom stal samostatným obchodným odvetvím. Primerane tomu neustále rastú požiadavky. MinebeaMitsumi vyrába množstvo komponentov pre oblasť informačných technológií. Sú to napríklad LED podsvietenia pozadia, prípojky, polovodiče a napájacie zdroje. Do portfólia produktov MinebeaMitsumi patria aj motory pre pevné disky, ktoré sa používajú v prenosných počítačoch, ale aj na serveroch.

Vaša kontaktná osoba

Eunhye Jung 

NMB-Minebea-GmbH

Phone: +49 6103 913-0