Skip to main content

Od „Smart City“ k „Open City“

Urbanizácia napreduje míľovými krokmi. A tým aj dopyt po vybudovaných infraštruktúrach, dobre prepojených systémoch mobility, zabezpečení zdravotnej starostlivosti, vzdelávaní, kvalite života a pracovných príležitostiach. Budovanie bezpečných a trvalo udržateľných miest je čoraz ťažšie. Paradox Engineering, dcérsky podnik MinebeaMitsumi, sa už dlho zaoberá inovatívnymi mestskými sieťami a má jasnú predstavu o tom, ako sa z „Smart City“ stane „Open City“. Mestá by mali fungovať ako inteligentné komunikačné systémy schopné interoperability, ktoré ľudí a podniky spoja prostredníctvom efektívnych služieb.

PE Smart Urban Network

The PE Smart Urban Network

dobe IoT je jednoduché efektívne kontrolovať a riadiť služby ako distribúciu energie, dopravu, pouličné osvetlenie, likvidáciu odpadov a mnoho ďalších. Tieto inteligentné služby sú však trvalo udržateľné, len ak vhodná sieťová infraštruktúra umožňuje spojiť všetky príslušné služby a dať ich na spoločný centrálny menovateľ. Jednotlivé aplikačné platformy nie je možné z dlhodobého hľadiska využívať efektívne a okrem toho sú v konečnom dôsledku veľmi drahé. Sieť PE Smart Urban Network od spoločnosti Paradox Engineering bola vyvinutá, aby mestám umožnila interoperabilitu. Prostredníctvom spoľahlivej siete je možné na tej istej infraštruktúre podporiť akýkoľvek druh mestských aplikácií a vytvoriť trvalo udržateľnú budúcnosť.

Otvorené štandardy –
hladká integrácia

Paradox Engineering sa zasadzuje za otvorené štandardy a interoperabilitu. Pomocou PE Smart Urban Network je možné dosiahnuť nielen vyššiu efektivitu a kvalitu mestských služieb, ale aj rýchlejší kapitálový výnos. Interoperabilná technológia je nezávislá od značky a umožňuje hladkú integráciu rôznych systémov a aplikácií tretích strán. V sieti je možné navzájom prepojiť až 200 000 objektov a spravovať ich prostredníctvom bezpečného rozhrania prijateľného pre používateľa. Toto riešenie navyše ponúka škálovateľnosť a modularitu vďaka back-end architektúre založenej na mikroslužbách a rozšírenému front-end. Reakčný čas systému je úplne nezávislý od veľkosti siete a ukážková blockchain technológia sa stará o vynikajúcu bezpečnosť dát. So Software Development Kit môžu autorizovaní vývojári softvéru samostatne rozširovať funkcie PE Smart CMS a optimálne ho využívať pre konkrétne potreby.

Smart City

Vaša kontaktná osoba

Jens Richter

NMB-Minebea-GmbH

Phone.: +49 6103 913-207