Skip to main content

Integrovaný systém riadenia


Integrovaný systém riadenia zabezpečuje, že všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu produktov, životné prostredie a bezpečnosť práce, budú plánované, kontrolované a monitorované. Tento systém slúži na splnenie všetkých zákazníckych požiadaviek. Na tento účel sme stanovili konkrétne princípy činnosti v našej korporátnej politike, ktoré sa týkajú všetkých pracovníkov technologického centra MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH. Manažment podporuje systém riadenia a očakáva od svojich pracovníkov, že budú udržiavať a dodržiavať integrovaný systém riadenia v spoločnosti.

Integrovaný systém riadenia je založený na požiadavkách noriem IATF 16949, DIN EN ISO 14001DIN EN 45001.

Krédo spoločnosti MinebeaMitsumi
Získajte viac informácií
Environmentálny manažment
Získajte viac informácií