Skip to main content

Dodávateľský portál

Spoločne s našimi dodávateľmi sa neustále snažíme o maximálnu kvalitu našich produktov ako aj o pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Preto sú odvolať nižšie uvedené zásady a dohody bezpodmienečné pre spoluprácu a naši dodávatelia si ich môžu kedykoľvek stiahnuť ako PDF.


Podklady podliehajú zmenovému konaniu.

Pre našich produktových dodávateľov

Tu sa nachádzajú všetci dodávatelia, ktorých produkty majú vplyv na následnú realizáciu produktu alebo na niektorý z našich produktov. Ako produktový dodávateľ máte veľkú zodpovednosť, preto je bezpodmienečne nutné dodržiavať nižšie uvedené podklady.

Pre našich produktových dodávateľov
Download

Pre našich dodávateľov, ktorí nie sú relevantní pre produkty

Dodávatelia, ktorí nie sú relevantní pre produkty sú poskytovatelia služieb, odborné prevádzky v zákonom regulovaných oblastiach, dodávatelia kancelárskych potrieb, vybavenia a budov, ako aj dodávatelia kontrolných a meracích prostriedkov, nástrojov a prípravkov.

Pre našich dodávateľov, ktorí nie sú relevantní pre produkty
Download