Skip to main content

Minebea Slovakia s.r.o.

Hýbeme vašim svetom!

Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach je najnovším výrobným závodom a výskumno-vývojovým strediskom koncernu MinebeaMitsumi v Európe. Minebea Slovakia s.r.o. je certifikovaná podľa IATF 16949:2009, ISO 14001:2004 a  ISO 9001:2016

Pod hlavičkou jedného závodu patriaceho do koncernu MinebeaMitsumi zastrešuje závod v Košiciach niekoľko samostatných výrobných divízií. Zameriava sa najmä produkciu a vývoj elektronicky komutovaných motorov BLDC a inovatívnych pohonných technológií. S neustále rastúcim počtom zamestnancov a rozširujúcim produktovým portfóliom má za cieľ byť do roku 2024 najväčšou prevádzkou v Európe a na ploche 20 600 m2 pokrývať potreby najmä európskych zákazníkov. 

Súčasťou Minebea Slovakia s.r.o. je aj výskumno vývojové stredisko MDCK (Minebea Development Centre Košice), ktoré úzko spolupracuje s vývojovým strediskom MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH v Nemecku. Poskytuje uplatnenie odborníkom v oblasti informačných technológií, elektrotechniky a vedy a výskumu. Okrem vývoja produktov priamo vyrábaných v košickom závode spolupracuje na vývoji inovatívnych projektov v oblasti medicíny, robotiky a SMART riešení pre domácnosti a mestá

Staňte sa členom nášho tímu!

Hľadáme talentovaných a motivovaných  kolegov, ktorí nás podporia pri plnení rôznorodých úloh.

Získajte viac informácií

 

Výrobný závod

Produkty

Naša filozofia - Neustálym rozvojom vpred

Filozofia našej spoločnosti stojí na hodnotách japonskej kultúry. Dlhoročné skúsenosti a odbornosť našich zamestnancov doplnené vizionárskym myslením sú ideálnou pôdou pre vznik excelentnosti.

Záleží nám na spoločnosti ako aj na technologickom pokroku. Veríme, že prekonávanie problémov vytvára tie najlepšie riešenia.

Firemná kultúra oceňuje angažovanosť a neutichajúcu prácu na osobnom rozvoji. Vzájomnou úctou a starostlivosťou o našich zamestnancov budujeme prostredie rovnocennosti a férovosti.

Dôraz na osobnú zodpovednosť jednotlivcov voči výsledkom spoločnosti robí z našich produktov precízne a hodnotné výrobky.

Čo sa doteraz stalo

Založenie spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach

24.11.2016

Založenie spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach

05.05.2017

05.05.2017

Položenie základného kameňa spoločnosti a oficiálne zahájenie výstavby nového závodu

Jún 2018

Jún 2018

Ukončenie výstavby a slávnostné otvorenie závodu Vydanie kolaudačného rozhodnutia Kvalifikácia linky LED FAN Ax

Kvalifikácia linky AGA

Júl 2018

Kvalifikácia linky AGA 2.4 (linka na výrobu aktuátorov)

K letisku 1637, Košice - mestská časť Barca 040 17

01.08.2018

Kvalifikácia linky BLDC 20 a linky Smart Valve Pridelenie oficiálnej adresy: K letisku 1637, Košice - mestská časť Barca 040 17

Kvalifikácia liniek BLDC 39, BLDC 65, Porsche charge door, Stepping motory, AGA 2.3

Október 2018

Kvalifikácia liniek BLDC 39, BLDC 65, Porsche charge door, Stepping motory, AGA 2.3 (linka na výrobu aktuátorov)

Kvalifikácia liniek BLDC

Február 2019

Kvalifikácia liniek BLDC 15, BLDC 24/36, BLDC 40

linky AGA 2.1 a AGA Gen 3 (linky na výrobu aktuátorov)

Marec 2019

linky AGA 2.1 a AGA Gen 3  (linky na výrobu aktuátorov)

Zertifikate 

Vaša kontaktná osoba

Recepcia

Minebea Slovakia s.r.o.

Tel.: + 421 55 7278 111