Skip to main content

Minebea Slovakia s.r.o. - Hýbeme vašim svetom

Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach je najnovším výrobným závodom a výskumno-vývojovým strediskom koncernu MinebeaMitsumi v Európe. Je združením viacerých entít koncernu MinebeaMitsumi vo svete a pozostáva z niekoľkých samostatných výrobných divízií. Zameriava sa najmä na vývoj a produkciu elektronicky komutovaných motorov BLDC a inovatívnych pohonných technológií. S neustále rastúcim počtom zamestnancov a rozširujúcim produktovým portfóliom má za cieľ byť do roku 2021 najväčšou prevádzkou v Európe a na ploche 20 600m2 pokrývať potreby najmä európskych zákazníkov. 

Výskumno vývojové stredisko MDCK (Minebea Development Centre Košice) úzko spolupracuje s vývojovým strediskom Technology Center Europe GmbH v Nemecku. Poskytuje uplatnenie najväčším odborníkom v oblasti informačných technológií, elektrotechniky a vedy a výskumu. Okrem zastrešenia produktov priamo vyrábaných v košickom závode sa orientuje aj na inovatívne projekty v oblasti medicíny, robotiky a SMART riešení pre domácnosti a mestá

Minebea Slovakia s.r.o. je certifikovaná podľa IATF 16949:2009 a ISO 14001:2004.

Tešíme sa na nové posily!
Prihlásiť sa teraz!

Produkty

Aplikácia - Sme všade okolo vás

Naše produkty nachádzajú svoje uplatnenie v mnohým oblastiach vášho života

Naša filozofia - Neustálym rozvojom vpred

Filozofia našej poločnosti stojí na hodnotách japonskej kultúry. Dlhoročné skúsenosti a odbornosť našich zamestnancov doplnené vizionárskym myslením sú ideálnou pôdou pre vznik excelentnosti. Záleží nám na spoločnosti ako aj na technologickom pokroku. Veríme, že prekonávanie problémov vytvára tie najlepšie riešenia. Firemná kultúra oceňuje angažovanosť a neutichajúcu prácu na osobnom rozvoji. Vzájomnou úctou a starostlivosťou o našich zamestnancov budujeme prostredie rovnocennosti a férovosti. Dôraz na osobnú zodpovednosť jednotlivcov voči výsledkom spoločnosti robí z našich produktov precízne a hodnotné výrobky.

Čo sa doteraz stalo

24.11.2016

Založenie spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach

05.05.2017

Položenie základného kameňa spoločnosti a oficiálne zahájenie výstavby nového závodu

Jún 2018

Ukončenie výstavby a slávnostné otvorenie závodu Vydanie kolaudačného rozhodnutia Kvalifikácia linky LED FAN Ax

Júl 2018

Kvalifikácia linky AGA 2.4 (linka na výrobu aktuátorov)

01.08.2018

Kvalifikácia linky BLDC 20 a linky Smart Valve Pridelenie oficiálnej adresy: K letisku 1637, Košice - mestská časť Barca 040 17

Október 2018

Kvalifikácia liniek BLDC 39, BLDC 65, Porsche charge door, Stepping motory, AGA 2.3 (linka na výrobu aktuátorov)

Február 2019

Kvalifikácia liniek BLDC 15, BLDC 24/36, BLDC 40

Marec 2019

linky AGA 2.1 a AGA Gen 3  (linky na výrobu aktuátorov)

Vaša kontaktná osoba

Lívia Schlencová

Minebea Slovakia

Phone: +42 1557278-111