Skip to main content

Vretenové motory (motory pevných diskov)

Hoci takmer každý pozná počítačové pevné disky, len málo ľudí vie, že srdcom pevného disku je elektricky komutovaný DC motor, ktorý je známy ako vretenový motor. Tento vretenový motor nesie úložné disky, ktoré otáča okolo svojej vlastnej osi (vretena). Čítacie a zapisovacie hlavy, ktoré sa pohybujú nad diskami, magnetizujú a demagnetizujú magnetické vrstvy, čím v sústredných kružniciach na disky zapisujú alebo z diskov čítajú digitálnu informáciu pri extrémne vysokej rýchlosti a hustote.

Ak zoberieme do úvahy pamäťovú kapacitu moderných pevných diskov, rýchlo nám bude zrejmé, že požiadavky kladené na vretenový motor sú dosť pozoruhodné. Keďže sa hlavy pohybujú nad diskami vo vzdialenostiach v rozsahu nanometrov, vretenové motory sa musia vyrábať a baliť v čistých priestoroch, pretože aj najmenšie čiastočky prachu by znamenali okamžité zničenie pevného disku, úplne odhliadnuc od požiadaviek na mechanickú presnosť komponentov, ich spoľahlivosť a životnosť.

Technickú výzvu obzvlášť predstavuje konštrukcia systému ložísk, ktoré boli pred niekoľkými rokmi zmenené z guľkových na systém kvapalných dynamických ložísk, aby sa nutne zlepšili vlastnosti sústredného, tichého chodu. Každý vretenový motor má systém hydrodynamických ložísk špecifický pre danú aplikáciu, aby bola zabezpečená maximálna možná kvalita a spoľahlivosť.

Vretenový motor ponúka mimoriadne vlastnosti:


– extrémne tichý chod a vysoká presnosť chodu,

– vysoká rýchlosť rotácie až do 15000 ot./min,

– nízka hladina akustického hluku,

– dlhá životnosť vďaka eliminácii mechanického opotrebovania,

– nízka spotreba energie.

Vretenové motory sa používajú vo všetkých druhoch pevných diskov, ako napríklad:
  • – 3,5“ pevné disky pre PC, servery (profesionálne úložné systémy), spotrebnú elektroniku, napr. herné konzoly, digitálne videorekordéry,
  • – 2,5“ pevné disky pre prenosné počítače, servery, spotrebnú elektroniku, napr. mp3 prehrávače, digitálne videoprehrávače, navigačné systémy.
Festplattenmotoren Anwendung

Vaša kontaktná osoba

Martin Hafen

MinebeaMitsumi
Technology Center
Europe GmbH

Phone: +49 7721 997-125