Skip to main content

Inteligentné mestá na vzostupe

Efektívny manažment energie


IoTuž viac technológie inteligentných miest nepredstavujú hudbu budúcnosti. Koncepty sľubujú efektívny manažment energie zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi. Existujúce infraštruktúry je možné prepojiť a tým efektívnejšie používať a riadiť. Vďaka inteligentným parkovacím senzorom, pouličnému osvetleniu sieťam máme možnosť efektívne plánovať mestské procesy. V neposlednom rade môže byť všedný deň vďaka inováciám pre inteligentné mestá komfortnejší ako kedykoľvek predtým. Ústredie MinebeaMitsumi Tokiu cielene podporuje vývoj IoT technológií pre Smart City.

Vaša kontaktná osoba

Jens Richter

NMB-Minebea-GmbH

Phone.: +49 6103 913-207