Skip to main content

NMB-Minebea-GmbH

NMB-Minebea-GmbH v Langene pri Frankfurte nad Mohanom je európskou centrálou predaja skupiny MinebeaMitsumi a popri NMB-Minebea U.K. Ltd., NMB Italia S.r.L. a NMB-Minebea S.a.r.l. (Francúzsko) jednou z početných európskych odbytových pobočiek. Už od začiatku bolo najvyššou prioritou spoločnosti NMB-Minebea-GmbH zabezpečiť úzku spoluprácu a partnerstvo so zákazníkmi. Toto krédo pretavujú na skutočnosť odborné kontaktné osoby a miestni odborní technici vďaka kompetentnému priamemu predaju a spolupráci s medzinárodnými predajcami. NMB-Minebea-GmbH sa stará nielen o ochranu reťazca dodávateľov, ale aj o nákladovú efektivitu a zabezpečenie najvyšších noriem kvality.

Produkty

Aplikácie

Produkty MinebeaMitsumi stretávame v každodennom živote takmer vo všetkých oblastiach bez toho, aby sme ich na prvý pohľad vnímali. Objavte rozmanité oblasti použitia širokého portfólia produktov a kontaktujte nás – radi vám pomôžeme s vašou úplne individuálnou aplikáciou.

Certifikáty

EN 9120:2018 (DE)
Certificate
EN 9120:2018 (EN)
Certificate
DIN EN ISO 9001:2015 (DE)
Certificate
DIN EN ISO 9001:2015 (EN)
Certificate
General Terms of Sale
Documents

Našich päť zásad

1. Byť podnikom, na ktorý sú pracovníci pyšní.
2. Zaslúžiť a udržať si dôveru zákazníkov.
3. Spĺňať očakávania našich akcionárov.
4. Spolupracovať v súlade s miestnym obyvateľstvom.
5. Podporovať globálne spoločenstvo a byť prínosom pre jeho rozvoj.


Naša stratégia manažmentu je založená na týchto zásadách a orientuje sa na plnenie sociálnej zodpovednosti a na to, aby bola cenným prínosom v zmysle našich zástupcov záujmov, akcionárov, obchodných partnerov, miestneho obyvateľstva a zamestnancov. Skupina MinebeaMitsumi sa zameriava na to, aby manažment zdrojov naviedla na oblasti, v ktorých spočíva spoločná a rozsiahla sila koncernu, a aktívne prispieva k zlepšovaniu kvality produktov.


Okrem toho sa usilujeme o vedenie podniku, ktorého cieľom je posilnenie finančnej situácie, ako aj vysoký stupeň internej a externej transparentnosti.

Unsere Grundsätze

Vaša kontaktná osoba

Silvia Bungert

NMB-Minebea-GmbH

Phone: +49 6103 913-0