Skip to main content

Inovácie v zdravotníckej technike

Riešenia v „hygienickom dizajne“


zdravotníckej technike boduje MinebeaMitsumi okrem iného so svojimi snímačmi, ale aj s guľkovými ložiskami pre stomatologické nadstavce. Všetko samozrejme v „hygienickom dizajne“. Obzvlášť riešenia pre stomatologické produkty dosahujú extrémne rýchlosti a odolávajú tisícnásobne opakovaným procesom sterilizácie. Okrem toho sa v súčasnosti nachádza vo vývoji proaktívny a inovatívny systém lôžkových snímačov, ktorý dokáže bezkontaktne snímať pohyby, vitálne funkcie a vzorce správania sa pacientov. V boji proti nedostatku odborných pracovníkov by mohla technológia MinebeaMitsumi priniesť značné zlepšenia a obzvlášť uľahčiť starostlivosť o pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Vaša kontaktná osoba

Eunhye Jung 

NMB-Minebea-GmbH

Phone: +49 6103 913-0