Skip to main content
15/december/2022

Radoslav Pastorak - ocenený za dlhodobý prínos

Dňa 18. novembra 2022 si Radoslav Pastorak prevzal ocenenie Veľvyslanca Japonska na Slovensku. Cenu získal Radoslav Pastorak za dlhoročný prínos pri prehlbovaní vzájomných priateľských vzťahov v oblasti hospodárskej spolupráce medzi Japonskom a Slovenskou republikou..
 

Tlačová správa Japonského veľvyslanectva v Bratislave:

Radoslav Pastorak zastáva od roku 2011 post generálneho riaditeľa spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. Počas jeho pôsobenia táto firma vytvorila nielen množstvo pracovných pozícií na východnom Slovensku, ale úzko spolupracuje v oblasti výskumu a vývoja vzdelávania aj s tamojšou Technickou univerzitou v Košiciach, čím výrazne podporuje vzájomné ekonomické vzťahy a výmeny medzi našimi krajinami.

Pán Pastorak si počas svojho jeden a pol ročného štúdia v Japonsku vybudoval k tejto krajine veľmi vrúcny vzťah. Odráža sa to nielen v jeho zamestnaní, ale aj v mnohých ďalších aktivitách. V roku 2020 bol významným ambasádorom kampane „Rozkvitnuté Slovensko“, konajúcej sa pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Pán Pastorak spolu so spoločnosťou Minebea Slovakia s.r.o. stoja za iniciatívou, vďaka ktorej dnes na viacerých miestach zdobí mesto Košice stovka japonských čerešní.S rovnakou vervou sa zúčastnil aj na projekte „Japonský deň“ organizovanom Ekonomickou univerzitou v Bratislave v rámci Letnej univerzity pre deti v roku 2021, kde účastníkov zaujal poučnou prezentáciou a zaujímavým kvízom. Jeho neustála činorodosť výrazne prispieva k podpore solidarity a pochopeniu japonskej kultúry na Slovensku.

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo za účasti jeho rodiny, kolegov a priateľov. Veľvyslanec Nakagawa vyjadril úctu a úprimne ocenil jeho prínos k upevňovaniu vzájomnej súdržnosti a posilneniu medzinárodného priateľstva. Ceremónia vyvrcholila odovzdaním pamätnej plakety a diplomu. Ing. Radoslav Pastorak, PhD. následne vyjadril srdečné uznanie a vďačnosť všetkým, ktorí podporujú jeho všestrannú činnosť.

Vaša kontaktná osoba

Roman Klein

Phone: +49 7721 997-317